Działania zewnętrzne UE: uchodźcy i migranci

29-03-2017

Niespotykany dotychczas, masowy napływ do UE osób ubiegających się o azyl i migrantów we wszystkich grupach wiekowych rozpoczął się w 2014 r., osiągnął szczytowa skalę w 2015 r., a następnie utrzymywał się w 2016 r. i 2017 r. Podstawowe znaczenie mają skoordynowane i skuteczne działania ochronne, które należy podejmować z uwzględnieniem zarówno wymiaru płci, jak i potrzeb dzieci. Na pierwszej sesji plenarnej w kwietniu br. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji pt. „Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE”.

Niespotykany dotychczas, masowy napływ do UE osób ubiegających się o azyl i migrantów we wszystkich grupach wiekowych rozpoczął się w 2014 r., osiągnął szczytowa skalę w 2015 r., a następnie utrzymywał się w 2016 r. i 2017 r. Podstawowe znaczenie mają skoordynowane i skuteczne działania ochronne, które należy podejmować z uwzględnieniem zarówno wymiaru płci, jak i potrzeb dzieci. Na pierwszej sesji plenarnej w kwietniu br. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji pt. „Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE”.