Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015 – Rada i Rada Europejska

23-10-2017

Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament Europejski w drodze głosowania nad drugim sprawozdaniem Komisji Kontroli Budżetowej powinien zakończyć procedurę udzielania Radzie absolutorium w odniesieniu do jej sprawozdań finansowych za rok 2015. Przez kilka lat z rzędu Parlament odmawiał udzielenia absolutorium Radzie i Radzie Europejskiej.

Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament Europejski w drodze głosowania nad drugim sprawozdaniem Komisji Kontroli Budżetowej powinien zakończyć procedurę udzielania Radzie absolutorium w odniesieniu do jej sprawozdań finansowych za rok 2015. Przez kilka lat z rzędu Parlament odmawiał udzielenia absolutorium Radzie i Radzie Europejskiej.