Ochrona sygnalistów na poziomie UE

23-10-2017

W październiku Parlament Europejski będzie omawiał sprawozdanie z własnej inicjatywy na temat prawnie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów. Okazali się oni być podstawowym źródłem informacji na temat działań przynoszących szkodę interesowi publicznemu. W sprawozdaniu wezwano Komisję do przestawienia przekrojowego wniosku ustawodawczego w sprawie skutecznej ochrony sygnalistów w UE.

W październiku Parlament Europejski będzie omawiał sprawozdanie z własnej inicjatywy na temat prawnie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów. Okazali się oni być podstawowym źródłem informacji na temat działań przynoszących szkodę interesowi publicznemu. W sprawozdaniu wezwano Komisję do przestawienia przekrojowego wniosku ustawodawczego w sprawie skutecznej ochrony sygnalistów w UE.