Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 – instytucje UE oprócz Komisji Europejskiej

11-04-2018

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaleca udzielenie absolutorium w odniesieniu do ośmiu sekcji administracyjnych budżetu UE za rok 2016 oraz odłożenie decyzji w jednym przypadku (Rada Europejska i Rada) do października 2018 r. Parlament ma podjąć decyzję w tej sprawie podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaleca udzielenie absolutorium w odniesieniu do ośmiu sekcji administracyjnych budżetu UE za rok 2016 oraz odłożenie decyzji w jednym przypadku (Rada Europejska i Rada) do października 2018 r. Parlament ma podjąć decyzję w tej sprawie podczas kwietniowej sesji plenarnej.