Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina

05-12-2018

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) między UE a Ukrainą oraz dwa lata po ich pełnym wejściu w życie Parlament dokonuje obecnie oceny ich wdrożenia. W sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjęto szereg pozytywnych zmian na Ukrainie, ale zwrócono też uwagę na braki. Parlament przeprowadzi debatę na ten temat na posiedzeniu plenarnym w grudniu.

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) między UE a Ukrainą oraz dwa lata po ich pełnym wejściu w życie Parlament dokonuje obecnie oceny ich wdrożenia. W sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjęto szereg pozytywnych zmian na Ukrainie, ale zwrócono też uwagę na braki. Parlament przeprowadzi debatę na ten temat na posiedzeniu plenarnym w grudniu.