Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych za 2017 r.

28-01-2019

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE w 2017 r. Całkowita wartość 15 213 nieprawidłowości zgłoszonych w 2017 r. wyniosła 2,58 mld EUR, co stanowi spadek o 8,6 % w porównaniu z 2016 r. Niemniej jednak wartość zgłoszonych nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi wyniosła 467 mln EUR, co stanowi wzrost o 19,4 % w porównaniu z 2016 r.

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE w 2017 r. Całkowita wartość 15 213 nieprawidłowości zgłoszonych w 2017 r. wyniosła 2,58 mld EUR, co stanowi spadek o 8,6 % w porównaniu z 2016 r. Niemniej jednak wartość zgłoszonych nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi wyniosła 467 mln EUR, co stanowi wzrost o 19,4 % w porównaniu z 2016 r.