Sprawozdanie komisji specjalnej TAX3

20-03-2019

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) Parlamentu Europejskiego została utworzona w marcu 2018 r. w celu wykorzystania prac prowadzonych w PE od 2014 r. oraz ich uzupełnienia. Sprawozdanie komisji specjalnej, które zostało przedłożone do debaty na drugiej marcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, zawiera przegląd sytuacji w zakresie ciągłej aktualności wspomnianych zagadnień, poczynionych postępów oraz pozostających do realizacji działań służących zwalczaniu przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Sprawozdanie otwiera również drogę do dalszego monitorowania i działań następczych.

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) Parlamentu Europejskiego została utworzona w marcu 2018 r. w celu wykorzystania prac prowadzonych w PE od 2014 r. oraz ich uzupełnienia. Sprawozdanie komisji specjalnej, które zostało przedłożone do debaty na drugiej marcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, zawiera przegląd sytuacji w zakresie ciągłej aktualności wspomnianych zagadnień, poczynionych postępów oraz pozostających do realizacji działań służących zwalczaniu przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Sprawozdanie otwiera również drogę do dalszego monitorowania i działań następczych.