Środki zarządzania rybołówstwem na Morzu Śródziemnym

20-03-2019

Jako członek Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) Unia Europejska ma obowiązek przyjęcia w prawie UE odnośnych środków ochrony i zarządzania, tak aby miały one zastosowanie do unijnych statków rybackich. Podczas drugiej marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem Komisji w sprawie transpozycji nowych środków GFCM, które wykraczają poza obowiązujące przepisy.

Jako członek Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) Unia Europejska ma obowiązek przyjęcia w prawie UE odnośnych środków ochrony i zarządzania, tak aby miały one zastosowanie do unijnych statków rybackich. Podczas drugiej marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem Komisji w sprawie transpozycji nowych środków GFCM, które wykraczają poza obowiązujące przepisy.