Obligacje zabezpieczone emisja, nadzór i ekspozycja

10-04-2019

Komisja zaproponowała dyrektywę i rozporządzenie, których celem jest stworzenie jednolitych europejskich ram dla obligacji zabezpieczonych. W kwietniu Parlament ma głosować nad tekstami uzgodnionymi w negocjacjach międzyinstytucjonalnych.

Komisja zaproponowała dyrektywę i rozporządzenie, których celem jest stworzenie jednolitych europejskich ram dla obligacji zabezpieczonych. W kwietniu Parlament ma głosować nad tekstami uzgodnionymi w negocjacjach międzyinstytucjonalnych.