Europejski plan walki z rakiem: rozpoczęcie ogólnounijnej debaty

31-01-2020

4 lutego 2020 r., z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska rozpocznie szeroko zakrojoną debatę z udziałem zainteresowanych stron na temat proponowanego europejskiego planu walki z rakiem, który ma wejść w życie pod koniec roku. Inauguracja debaty odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli przy wsparciu grupy interesu „Posłowie do PE przeciwko rakowi”. W wydarzeniu wezmą udział przywódcy polityczni, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, ministerstw zdrowia i środowisk akademickich, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele sektora prywatnego i organizacji pozarządowych oraz pacjenci chorzy na raka i osoby, które wygrały walkę z tą chorobą.

4 lutego 2020 r., z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska rozpocznie szeroko zakrojoną debatę z udziałem zainteresowanych stron na temat proponowanego europejskiego planu walki z rakiem, który ma wejść w życie pod koniec roku. Inauguracja debaty odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli przy wsparciu grupy interesu „Posłowie do PE przeciwko rakowi”. W wydarzeniu wezmą udział przywódcy polityczni, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, ministerstw zdrowia i środowisk akademickich, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele sektora prywatnego i organizacji pozarządowych oraz pacjenci chorzy na raka i osoby, które wygrały walkę z tą chorobą.