Umowy z Wietnamem dotyczące handlu i inwestycji

05-02-2020

W 2019 r. Wietnam stał się drugim po Singapurze krajem Azji Południowo-Wschodniej, który podpisał z UE umowy o handlu i inwestycjach. Oczekuje się, że umowy te przyniosą istotne korzyści gospodarcze obu stronom, ale opinie są podzielone co do tego, czy Parlament powinien wyrazić zgodę na ich zawarcie, z uwagi na kwestie związane z prawami człowieka w Wietnamie.

W 2019 r. Wietnam stał się drugim po Singapurze krajem Azji Południowo-Wschodniej, który podpisał z UE umowy o handlu i inwestycjach. Oczekuje się, że umowy te przyniosą istotne korzyści gospodarcze obu stronom, ale opinie są podzielone co do tego, czy Parlament powinien wyrazić zgodę na ich zawarcie, z uwagi na kwestie związane z prawami człowieka w Wietnamie.