Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – instytucje UE oprócz Komisji Europejskiej

11-05-2020

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaleca udzielenie absolutorium z wykonania budżetu w przypadku siedmiu sekcji administracyjnych budżetu UE za 2018 r., zaleca jednak odroczenie decyzji o udzieleniu absolutorium Radzie Europejskiej i Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. Głosowania nad sprawozdaniami w sprawie absolutorium mają się odbyć podczas majowej sesji plenarnej.

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaleca udzielenie absolutorium z wykonania budżetu w przypadku siedmiu sekcji administracyjnych budżetu UE za 2018 r., zaleca jednak odroczenie decyzji o udzieleniu absolutorium Radzie Europejskiej i Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. Głosowania nad sprawozdaniami w sprawie absolutorium mają się odbyć podczas majowej sesji plenarnej.