Wzmocnienie strategii politycznych na rzecz integracji Romów

06-07-2020

Komisja Europejska ogłosiła, że do końca roku zamierza przyjąć nowe ramy polityki UE w celu zwalczania wykluczenia społeczno-gospodarczego i dyskryminacji wobec osób pochodzenia romskiego. Parlament Europejski opracowuje szczegółowe zalecenia. W międzyczasie na sesję plenarną w lipcu planuje się debatę oraz oświadczenia Rady i Komisji.

Komisja Europejska ogłosiła, że do końca roku zamierza przyjąć nowe ramy polityki UE w celu zwalczania wykluczenia społeczno-gospodarczego i dyskryminacji wobec osób pochodzenia romskiego. Parlament Europejski opracowuje szczegółowe zalecenia. W międzyczasie na sesję plenarną w lipcu planuje się debatę oraz oświadczenia Rady i Komisji.