Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

14-10-2020

Konsumpcja w UE odgrywa znaczącą rolę w globalnym wylesianiu, które wciąż rośnie i w dużym stopniu przyczynia się do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament ma głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w którym wzywa się Komisję do podjęcia działań regulacyjnych w tej kwestii oraz do zaproponowania unijnych ram prawnych opartych na obowiązku zachowania należytej staranności, dotyczących przedsiębiorstw wprowadzających produkty do obrotu w UE.

Konsumpcja w UE odgrywa znaczącą rolę w globalnym wylesianiu, które wciąż rośnie i w dużym stopniu przyczynia się do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament ma głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w którym wzywa się Komisję do podjęcia działań regulacyjnych w tej kwestii oraz do zaproponowania unijnych ram prawnych opartych na obowiązku zachowania należytej staranności, dotyczących przedsiębiorstw wprowadzających produkty do obrotu w UE.