Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – Galicia shipbuilding ancillary sectors – Hiszpania

14-10-2020

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) 2 054 400 EUR w odpowiedzi na zwolnienia w sektorach powiązanych z przemysłem stoczniowym w Galicji (Hiszpania) spowodowane trudnościami finansowymi dwóch stoczni z tego regionu. Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego popiera tę propozycję i przypomina, że pomoc z EFG nie może zastępować działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa. Parlament ma głosować nad wnioskiem Komisji podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) 2 054 400 EUR w odpowiedzi na zwolnienia w sektorach powiązanych z przemysłem stoczniowym w Galicji (Hiszpania) spowodowane trudnościami finansowymi dwóch stoczni z tego regionu. Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego popiera tę propozycję i przypomina, że pomoc z EFG nie może zastępować działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa. Parlament ma głosować nad wnioskiem Komisji podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.