Parlament Europejski: Fakty i liczby

04-03-2016

Celem niniejszego briefingu opublikowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących Parlamentu Europejskiego zarówno obecnie, jak i w poprzednich kadencjach, od czasu wprowadzenia w czerwcu 1979 r. wyborów bezpośrednich. Na następnych stronach znajdą Państwo różnorakie wykresy, które: • przedstawiają szczegółowo skład Parlamentu Europejskiego obecnie i w przeszłości; • ukazują, jak wzrastała liczba partii reprezentowanych w Parlamencie oraz jakie przeobrażenia zachodziły w grupach politycznych; • obrazują wzrost liczby kobiet zasiadających w Parlamencie; • wyjaśniają systemy wyborcze stosowane podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich; • przedstawiają porównanie frekwencji w wyborach europejskich z frekwencją w wyborach krajowych; • stanowią podsumowanie działalności Parlamentu w kadencji 2009–2014 oraz na początku bieżącej kadencji; • przedstawiają roczne koszty działalności Paramentu Europejskiego w porównaniu z kosztami działalności innych parlamentów; • przedstawiają w zarysie skład głównych organów kierowniczych Parlamentu. Niniejszy briefing jest systematycznie uaktualniany podczas kadencji 2014–2019 w celu uwzględnienia bieżących wydarzeń.

Celem niniejszego briefingu opublikowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących Parlamentu Europejskiego zarówno obecnie, jak i w poprzednich kadencjach, od czasu wprowadzenia w czerwcu 1979 r. wyborów bezpośrednich. Na następnych stronach znajdą Państwo różnorakie wykresy, które: • przedstawiają szczegółowo skład Parlamentu Europejskiego obecnie i w przeszłości; • ukazują, jak wzrastała liczba partii reprezentowanych w Parlamencie oraz jakie przeobrażenia zachodziły w grupach politycznych; • obrazują wzrost liczby kobiet zasiadających w Parlamencie; • wyjaśniają systemy wyborcze stosowane podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich; • przedstawiają porównanie frekwencji w wyborach europejskich z frekwencją w wyborach krajowych; • stanowią podsumowanie działalności Parlamentu w kadencji 2009–2014 oraz na początku bieżącej kadencji; • przedstawiają roczne koszty działalności Paramentu Europejskiego w porównaniu z kosztami działalności innych parlamentów; • przedstawiają w zarysie skład głównych organów kierowniczych Parlamentu. Niniejszy briefing jest systematycznie uaktualniany podczas kadencji 2014–2019 w celu uwzględnienia bieżących wydarzeń.