Rola Altiero Spinelliego w powstaniu Unii Europejskiej

21-09-2016

W dniu 14 lutego 1984 r. Parlament Europejski odbył debatę i przyjął projekt „Traktatu ustanawiającego Unię Europejską”, znany również jako „projekt Spinelliego” od nazwiska sprawozdawcy-koordynatora parlamentarnej komisji, która przygotowała tekst. Dwa lata później, w dniu 23 maja 1986 r., Altiero Spinelli zmarł w Rzymie. Teraz, po 30 latach, Spinelliego oraz projekt traktatu, którego wówczas bronił, uważa się za kluczowe elementy procesu integracji Unii Europejskiej. A mimo to projekt traktatu był wyłącznie kulminacją kariery politycznej Spinelliego – człowieka, który był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę, zanim narodziła się Wspólnota Europejska. Sposób myślenia Spinelliego oraz jego działania mogą stać się bardziej zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę po pierwsze argumenty przedstawione w Manifeście z Ventotene, a po drugie jego działania w Europejskim Ruchu Federalistycznym aż do momentu objęcia przez Spinelliego w instytucjach europejskich teki komisarza, a następnie stanowiska posła do Parlamentu Europejskiego. Ów włoski polityk przez całą swoją karierę zawodową nie tylko przeżył różne etapy integracji europejskiej, ale też często je antycypował. Do samego końca z determinacją i wiarą dążył również do realizacji celu utworzenia unii politycznej między krajami Europy. Ostatni krok ku temu miał być podjęty w instytucji, którą Spinelli zawsze uważał za najbardziej reprezentatywną i najlepiej dostosowaną do odgrywania wiodącej roli w procesie integracji – w Parlamencie Europejskim.

W dniu 14 lutego 1984 r. Parlament Europejski odbył debatę i przyjął projekt „Traktatu ustanawiającego Unię Europejską”, znany również jako „projekt Spinelliego” od nazwiska sprawozdawcy-koordynatora parlamentarnej komisji, która przygotowała tekst. Dwa lata później, w dniu 23 maja 1986 r., Altiero Spinelli zmarł w Rzymie. Teraz, po 30 latach, Spinelliego oraz projekt traktatu, którego wówczas bronił, uważa się za kluczowe elementy procesu integracji Unii Europejskiej. A mimo to projekt traktatu był wyłącznie kulminacją kariery politycznej Spinelliego – człowieka, który był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę, zanim narodziła się Wspólnota Europejska. Sposób myślenia Spinelliego oraz jego działania mogą stać się bardziej zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę po pierwsze argumenty przedstawione w Manifeście z Ventotene, a po drugie jego działania w Europejskim Ruchu Federalistycznym aż do momentu objęcia przez Spinelliego w instytucjach europejskich teki komisarza, a następnie stanowiska posła do Parlamentu Europejskiego. Ów włoski polityk przez całą swoją karierę zawodową nie tylko przeżył różne etapy integracji europejskiej, ale też często je antycypował. Do samego końca z determinacją i wiarą dążył również do realizacji celu utworzenia unii politycznej między krajami Europy. Ostatni krok ku temu miał być podjęty w instytucji, którą Spinelli zawsze uważał za najbardziej reprezentatywną i najlepiej dostosowaną do odgrywania wiodącej roli w procesie integracji – w Parlamencie Europejskim.