Przyszłość Europy: Zarys bieżącej debaty

12-04-2018

Po decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (UE), podjętej w wyniku referendum przeprowadzonego w czerwcu 2016 r., UE zapoczątkowała proces pogłębionej refleksji nad przyszłością Europy, kontynuowany na różnych forach i w różnych instytucjach. Debata nabrała rozpędu: przyspieszenie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem dotyczących wystąpienia z UE, wyniki wyborów w niektórych państwach członkowskich UE i nadchodzące wybory europejskie w maju 2019 r. – te wszystkie okoliczności miały wpływ na pogłębienie dyskusji i wyeksponowanie stanowisk różnych zaangażowanych stron. W tym kontekście od początku 2018 r. Parlament Europejski organizował debaty plenarne na temat przyszłości Europy z udziałem szefów państw lub rządów – irlandzkiego premiera Leo Varadkara w styczniu, chorwackiego premiera Andreja Plenkovića w lutym oraz premiera Portugalii António Costy w marcu. Na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2018 r. przemówienie ma wygłosić prezydent Francji Emmanuel Macron. Belgijski premier Charles Michel i premier Luksemburga Xavier Bettel potwierdzili udział w posiedzeniach odpowiednio na początku maja w Brukseli oraz na końcu maja w Strasburgu. W niniejszym briefingu przedstawiono przegląd debaty w szeregu kluczowych obszarów politycznych, takich jak przyszłość unii gospodarczej i walutowej, wymiar społeczny UE, jak również niedawne zmiany w unijnej polityce migracyjnej oraz bezpieczeństwo i obrona. Obejmuje on także wstępną analizę przyszłych wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz omówienie szerszych kwestii instytucjonalnych. Patrz także: publikacje pokrewne EPRS - Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, From Rome to Sibiu – The European Council and the Future of Europe debate (Od Rzymu do Sibiu – Rada Europejska i debata o przyszłości Europy), PE 615.667.

Po decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (UE), podjętej w wyniku referendum przeprowadzonego w czerwcu 2016 r., UE zapoczątkowała proces pogłębionej refleksji nad przyszłością Europy, kontynuowany na różnych forach i w różnych instytucjach. Debata nabrała rozpędu: przyspieszenie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem dotyczących wystąpienia z UE, wyniki wyborów w niektórych państwach członkowskich UE i nadchodzące wybory europejskie w maju 2019 r. – te wszystkie okoliczności miały wpływ na pogłębienie dyskusji i wyeksponowanie stanowisk różnych zaangażowanych stron. W tym kontekście od początku 2018 r. Parlament Europejski organizował debaty plenarne na temat przyszłości Europy z udziałem szefów państw lub rządów – irlandzkiego premiera Leo Varadkara w styczniu, chorwackiego premiera Andreja Plenkovića w lutym oraz premiera Portugalii António Costy w marcu. Na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2018 r. przemówienie ma wygłosić prezydent Francji Emmanuel Macron. Belgijski premier Charles Michel i premier Luksemburga Xavier Bettel potwierdzili udział w posiedzeniach odpowiednio na początku maja w Brukseli oraz na końcu maja w Strasburgu. W niniejszym briefingu przedstawiono przegląd debaty w szeregu kluczowych obszarów politycznych, takich jak przyszłość unii gospodarczej i walutowej, wymiar społeczny UE, jak również niedawne zmiany w unijnej polityce migracyjnej oraz bezpieczeństwo i obrona. Obejmuje on także wstępną analizę przyszłych wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz omówienie szerszych kwestii instytucjonalnych. Patrz także: publikacje pokrewne EPRS - Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, From Rome to Sibiu – The European Council and the Future of Europe debate (Od Rzymu do Sibiu – Rada Europejska i debata o przyszłości Europy), PE 615.667.