Parlament Europejski: Fakty i liczby

25-10-2019

Celem niniejszego briefingu opublikowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących Parlamentu Europejskiego zarówno w odniesieniu do rozpoczynającej się obecnie kadencji 2019–2024, jak i do poprzednich ośmiu kadencji, jakie upłynęły od czasu wprowadzenia w czerwcu 1979 r. wyborów bezpośrednich. Na następnych stronach znajdą Państwo różnorakie wykresy, które: • przedstawiają szczegółowo skład Parlamentu Europejskiego obecnie i w przeszłości; • ukazują, jak wzrastała liczba partii reprezentowanych w PE oraz jakie przeobrażenia zachodziły w grupach politycznych; • obrazują wzrost liczby kobiet zasiadających w Parlamencie; • wyjaśniają systemy wyborcze stosowane podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich w 2019 r.; • przedstawiają porównanie frekwencji w wyborach europejskich z frekwencją w wyborach krajowych; • podsumowują działalność Parlamentu w obecnej i poprzedniej pięcioletniej kadencji; • przedstawiają w zarysie skład głównych organów kierowniczych Parlamentu. Niniejszy briefing będzie regularnie uaktualniany podczas bieżącej kadencji w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń.

Celem niniejszego briefingu opublikowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących Parlamentu Europejskiego zarówno w odniesieniu do rozpoczynającej się obecnie kadencji 2019–2024, jak i do poprzednich ośmiu kadencji, jakie upłynęły od czasu wprowadzenia w czerwcu 1979 r. wyborów bezpośrednich. Na następnych stronach znajdą Państwo różnorakie wykresy, które: • przedstawiają szczegółowo skład Parlamentu Europejskiego obecnie i w przeszłości; • ukazują, jak wzrastała liczba partii reprezentowanych w PE oraz jakie przeobrażenia zachodziły w grupach politycznych; • obrazują wzrost liczby kobiet zasiadających w Parlamencie; • wyjaśniają systemy wyborcze stosowane podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich w 2019 r.; • przedstawiają porównanie frekwencji w wyborach europejskich z frekwencją w wyborach krajowych; • podsumowują działalność Parlamentu w obecnej i poprzedniej pięcioletniej kadencji; • przedstawiają w zarysie skład głównych organów kierowniczych Parlamentu. Niniejszy briefing będzie regularnie uaktualniany podczas bieżącej kadencji w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń.