10 ważnych spraw na 2018 r.

08-01-2018

Mają Państwo przed sobą drugie wydanie przygotowywanej co roku przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) publikacji prezentującej najważniejsze problemy i obszary polityki mogące zająć szczególnie ważne miejsce w programie działań Unii Europejskiej w nadchodzącym roku. Prezentowane tematy: skutki zagrożenia terrorystycznego dla UE, problem Korei Północnej, zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z dezinformacji, fałszywych informacji i cyberprzestępczości, trwający kryzys migracyjny oraz pogłębianie się nierówności, a także upodmiotowienie ludzi młodych, budżet UE, przyszłość strefy euro, wybory europejskie w 2019 r. i brexit.

Mają Państwo przed sobą drugie wydanie przygotowywanej co roku przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) publikacji prezentującej najważniejsze problemy i obszary polityki mogące zająć szczególnie ważne miejsce w programie działań Unii Europejskiej w nadchodzącym roku. Prezentowane tematy: skutki zagrożenia terrorystycznego dla UE, problem Korei Północnej, zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z dezinformacji, fałszywych informacji i cyberprzestępczości, trwający kryzys migracyjny oraz pogłębianie się nierówności, a także upodmiotowienie ludzi młodych, budżet UE, przyszłość strefy euro, wybory europejskie w 2019 r. i brexit.