Demokracja europejska, tożsamość konstytucyjna i suwerenność – Skutki orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie traktatu lizbońskiego w europejskiej doktrynie konstytucyjnej

17-05-2010

Zgodnie z oczekiwaniami, wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, wywołał ożywioną debatę zarówno w środowisku akademickim jak i w szerszym gronie. Niniejsza publikacja skupia się na akademickich interpretacjach tego wyroku, a w szczególności na jego trzech aspektach: demokracji na poziomie europejskim, konstytucyjnej tożsamości państw członkowskich oraz politycznej suwerenności. Ostatnie inicjatywy Parlamentu Europejskiego oraz mechanizmy wprowadzone Traktatem z Lizbony są ocenione z perspektywy europejskich konstytucjonalistów.

Zgodnie z oczekiwaniami, wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, wywołał ożywioną debatę zarówno w środowisku akademickim jak i w szerszym gronie. Niniejsza publikacja skupia się na akademickich interpretacjach tego wyroku, a w szczególności na jego trzech aspektach: demokracji na poziomie europejskim, konstytucyjnej tożsamości państw członkowskich oraz politycznej suwerenności. Ostatnie inicjatywy Parlamentu Europejskiego oraz mechanizmy wprowadzone Traktatem z Lizbony są ocenione z perspektywy europejskich konstytucjonalistów.