Rolnictwo w Rumunii

15-04-2010

Niniejsza notatka stanowi dokument wspierający dla członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wchodzących w skład delegacji, która pojedzie z wizytą się do Rumunii. Notatka zawiera ogólny zarys sytuacji geograficznej, gospodarczej i demograficznej Rumunii oraz informacje na temat cech systemu rolniczego w tym kraju.

Niniejsza notatka stanowi dokument wspierający dla członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wchodzących w skład delegacji, która pojedzie z wizytą się do Rumunii. Notatka zawiera ogólny zarys sytuacji geograficznej, gospodarczej i demograficznej Rumunii oraz informacje na temat cech systemu rolniczego w tym kraju.