Zachęcanie do inwestycji prywatnych w sektorze kultury

15-07-2011

W niniejszej ekspertyzie wskazano tendencje w dziedzinie zachęcania do inwestycji prywatnych w sektorze kultury w państwach członkowskich UE. Omówiono w niej dane empiryczne zgromadzone za pomocą kwestionariuszy, studiów przypadku dotyczących pięciu krajów i analizy źródeł wtórnych. Przedstawiono przegląd mechanizmów i środków stosowanych w celu zachęcania do inwestycji prywatnych, obejmujących ramy podatkowe (tj. zachęcanie do konsumpcji dóbr kultury oraz inwestycji o charakterze biznesowym i dobroczynnym), systemy finansowe i bankowe oraz mechanizmy pośredniczące. Porównano także inwestycje prywatne przeznaczone na kulturę w Stanach Zjednoczonych i Europie.

W niniejszej ekspertyzie wskazano tendencje w dziedzinie zachęcania do inwestycji prywatnych w sektorze kultury w państwach członkowskich UE. Omówiono w niej dane empiryczne zgromadzone za pomocą kwestionariuszy, studiów przypadku dotyczących pięciu krajów i analizy źródeł wtórnych. Przedstawiono przegląd mechanizmów i środków stosowanych w celu zachęcania do inwestycji prywatnych, obejmujących ramy podatkowe (tj. zachęcanie do konsumpcji dóbr kultury oraz inwestycji o charakterze biznesowym i dobroczynnym), systemy finansowe i bankowe oraz mechanizmy pośredniczące. Porównano także inwestycje prywatne przeznaczone na kulturę w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Autorzy zewnętrzni

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)