Zwiększenie udziału w programie Erasmus

15-07-2010

W niniejszym opracowaniu zbadano zakres trudności finansowych oraz inne bariery hamujące udział studentów europejskich w programie Erasmus. Zebrane dowody wskazują, że główne utrudnienia znacznie się różnią w zależności od kraju, z wyjątkiem kwestii finansowych, które wszędzie stanowią poważny problem dla studentów. Udział w programie Erasmus wiąże się z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi studentów, na które wpływają głównie indywidualne upodobania oraz względy związane ze stosunkiem kosztów do korzyści, a nie kwestie dostępności pod względem finansowym. Inne bariery utrudniające udział w programie Erasmus obejmują problemy z uznawaniem punktów, a także niewystarczającą znajomość języków obcych oraz bieżące zobowiązania osobiste.

W niniejszym opracowaniu zbadano zakres trudności finansowych oraz inne bariery hamujące udział studentów europejskich w programie Erasmus. Zebrane dowody wskazują, że główne utrudnienia znacznie się różnią w zależności od kraju, z wyjątkiem kwestii finansowych, które wszędzie stanowią poważny problem dla studentów. Udział w programie Erasmus wiąże się z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi studentów, na które wpływają głównie indywidualne upodobania oraz względy związane ze stosunkiem kosztów do korzyści, a nie kwestie dostępności pod względem finansowym. Inne bariery utrudniające udział w programie Erasmus obejmują problemy z uznawaniem punktów, a także niewystarczającą znajomość języków obcych oraz bieżące zobowiązania osobiste.

Autorzy zewnętrzni

Hans Vossensteyn, Maarja Beerkens, Leon Cremonini - CHEPS, University of Twente (NL) - Barbara Besançon, Noor Focken, Bart Leurs, AEF (NL) - Andrew McCoshan, Neringa Mozuraityte, ECOTEC (UK) - Jeroen Huisman, Manuel Souto Otero, Paulo Charles Pimentel Bótas - ICHEM, University of Bath (UK) - Hans de Wit, University of Applied Sciences, Amsterdam (NL)