Erasmus dla wszystkich (2014-2020)

16-04-2012

Proponowany program „Erasmus dla wszystkich” (2014-2020) przewiduje zintegrowanie szerokiego wachlarza działań UE w zakresie szkolnictwa wyższego, podstawowego i średniego, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych, polityki na rzecz młodzieży oraz lokalnego sportu. W niniejszym opracowaniu przedstawia się i analizuje proponowany kontekst, architekturę, treść oraz strukturę zarządzania. W opracowaniu zawarto ponadto dziesięć zaleceń mających zapewnić, że celem proponowanego programu będzie nie tylko usprawnienie efektywności zarządzania, ale także zwrócenie wystarczającej uwagi na potrzeby poszczególnych sektorów w zakresie jednostkowych rozwiązań politycznych. Dokument kończy się przedstawieniem szczegółowego zarysu planowanych działań i alokacji środków budżetowych.

Proponowany program „Erasmus dla wszystkich” (2014-2020) przewiduje zintegrowanie szerokiego wachlarza działań UE w zakresie szkolnictwa wyższego, podstawowego i średniego, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych, polityki na rzecz młodzieży oraz lokalnego sportu. W niniejszym opracowaniu przedstawia się i analizuje proponowany kontekst, architekturę, treść oraz strukturę zarządzania. W opracowaniu zawarto ponadto dziesięć zaleceń mających zapewnić, że celem proponowanego programu będzie nie tylko usprawnienie efektywności zarządzania, ale także zwrócenie wystarczającej uwagi na potrzeby poszczególnych sektorów w zakresie jednostkowych rozwiązań politycznych. Dokument kończy się przedstawieniem szczegółowego zarysu planowanych działań i alokacji środków budżetowych.

Autorzy zewnętrzni

Guy Haug and Bernd Wächter