Chmury obliczeniowe

14-05-2012

Chmury obliczeniowe to nowy model przetwarzania, który może przynieść istotne korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom i administracji, jednocześnie będąc źródłem nowych zagrożeń i wyzwań. W niniejszej ekspertyzie przedstawia się zarys chmur obliczeniowych i ich związku z ochroną konsumentów w UE oraz celami jednolitego rynku cyfrowego UE. Pokazuje ona, że chmury obliczeniowe mogą przynieść oszczędności oraz ułatwić innowacyjne usługi internetowe. Jednakże stwierdza się w niej również, że istnieje wiele barier dla upowszechnienia chmur obliczeniowych. Podsumowaniem ekspertyzy jest stwierdzenie, że dla skorzystania z zalet chmur obliczeniowych do priorytetowych działań decydentów politycznych w UE należy likwidacja luk związanych z prawodawstwem, poprawa warunków i zasad dla użytkowników, rozwianie zgłaszanych przez zainteresowane podmioty obaw związanych z bezpieczeństwem, wsparcie chmury sektora publicznego oraz wspieranie dalszych badań i rozwoju w zakresie chmur obliczeniowych.

Chmury obliczeniowe to nowy model przetwarzania, który może przynieść istotne korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom i administracji, jednocześnie będąc źródłem nowych zagrożeń i wyzwań. W niniejszej ekspertyzie przedstawia się zarys chmur obliczeniowych i ich związku z ochroną konsumentów w UE oraz celami jednolitego rynku cyfrowego UE. Pokazuje ona, że chmury obliczeniowe mogą przynieść oszczędności oraz ułatwić innowacyjne usługi internetowe. Jednakże stwierdza się w niej również, że istnieje wiele barier dla upowszechnienia chmur obliczeniowych. Podsumowaniem ekspertyzy jest stwierdzenie, że dla skorzystania z zalet chmur obliczeniowych do priorytetowych działań decydentów politycznych w UE należy likwidacja luk związanych z prawodawstwem, poprawa warunków i zasad dla użytkowników, rozwianie zgłaszanych przez zainteresowane podmioty obaw związanych z bezpieczeństwem, wsparcie chmury sektora publicznego oraz wspieranie dalszych badań i rozwoju w zakresie chmur obliczeniowych.

Autorzy zewnętrzni

Frank Alleweldt, Senda Kara, Anna Fielder, Ian Brown, Verena Weber and Nicholas McSpedden-Brown (Civic Consulting, Berlin, Germany)