Współpraca celna w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Rola organów celnych w zarządzaniu granicą zewnętrzną UE

15-04-2011

W opracowaniu porównano obecną rolę organów celnych na granicach zewnętrznych z rolą, jaką organy celne powinny teoretycznie odgrywać. Znaczna nierównowaga dostrzegana pomiędzy zaangażowaniem organów celnych a zaangażowaniem straży granicznych zakłóca bezproblemowe funkcjonowanie kontroli granicznej oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii i jej obywateli, również w postaci ataków terrorystycznych. W badaniu dokonano analizy przyczyn takiej nierównowagi oraz zaproponowano stosowne rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami.

W opracowaniu porównano obecną rolę organów celnych na granicach zewnętrznych z rolą, jaką organy celne powinny teoretycznie odgrywać. Znaczna nierównowaga dostrzegana pomiędzy zaangażowaniem organów celnych a zaangażowaniem straży granicznych zakłóca bezproblemowe funkcjonowanie kontroli granicznej oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii i jej obywateli, również w postaci ataków terrorystycznych. W badaniu dokonano analizy przyczyn takiej nierównowagi oraz zaproponowano stosowne rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami.

Autorzy zewnętrzni

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)