Decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej : Jak można wzmocnić unijne ustawodawstwo w tym zakresie ?

15-07-2011

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej z 2008 r. stanowi zaawansowane narzędzie służące kryminalizacji udziału w organizacji przestępczej. Wymaga ona jednak udoskonaleń zarówno pod względem pewności prawnej, jak i jej zasięgu, a także poziomu harmonizacji, jaki dzięki temu zostanie osiągnięty. Decyzja ramowa stosuje ogólnikową i nieprecyzyjną terminologię, która może skutkować nadmierną kryminalizacją. Konieczny jest wyższy stopień harmonizacji nie tylko w celu stworzenia państwom członkowskim równych warunków działania, ale także usprawnienia funkcjonowania innych elementów europejskiego prawa karnego. Traktat z Lizbony zawiera szereg postanowień, które mogą posłużyć za podstawę prawną dalszego rozwoju ustawodawstwa w tej dziedzinie. Każdy nowy wniosek powinien opierać się na gruntownej analizie wdrożenia przez państwa członkowskie decyzji ramowej z 2008 r. i wykładni istotnych pojęć przez sądy krajowe.

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej z 2008 r. stanowi zaawansowane narzędzie służące kryminalizacji udziału w organizacji przestępczej. Wymaga ona jednak udoskonaleń zarówno pod względem pewności prawnej, jak i jej zasięgu, a także poziomu harmonizacji, jaki dzięki temu zostanie osiągnięty. Decyzja ramowa stosuje ogólnikową i nieprecyzyjną terminologię, która może skutkować nadmierną kryminalizacją. Konieczny jest wyższy stopień harmonizacji nie tylko w celu stworzenia państwom członkowskim równych warunków działania, ale także usprawnienia funkcjonowania innych elementów europejskiego prawa karnego. Traktat z Lizbony zawiera szereg postanowień, które mogą posłużyć za podstawę prawną dalszego rozwoju ustawodawstwa w tej dziedzinie. Każdy nowy wniosek powinien opierać się na gruntownej analizie wdrożenia przez państwa członkowskie decyzji ramowej z 2008 r. i wykładni istotnych pojęć przez sądy krajowe.