Instrumenty finansowania infrastruktury transportowej w UE

15-06-2012

W badaniu dokonano przeglądu najważniejszych obecnych i przyszłych instrumentów i źródeł finansowania infrastruktury transportowej UE, w szczególności sieci TEN-T. Ponadto przeanalizowano te instrumenty dokładniej w kontekście zmian zachodzących w odpowiednich ramach politycznych.

W badaniu dokonano przeglądu najważniejszych obecnych i przyszłych instrumentów i źródeł finansowania infrastruktury transportowej UE, w szczególności sieci TEN-T. Ponadto przeanalizowano te instrumenty dokładniej w kontekście zmian zachodzących w odpowiednich ramach politycznych.

Autorzy zewnętrzni

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)