Turystyka dziedzictwa przemysłowego a agroturystyka i turystyka wiejska w Europie

15-01-2013

Sprawozdanie zawiera opis i analizę odpowiedzi na pytania o to, jak, dlaczego, kiedy i gdzie nastąpił rozwój turystyki związanej z dziedzictwem przemysłowym i turystyki wiejskiej w Europie. Omówiono zagadnienia będące obecnie przedmiotem dyskusji w tych dziedzinach oraz zaproponowano sposoby, w jakie oba obszary działalności mogłyby się dalej rozwijać, stać się bardziej rentowne i zrównoważone, a co za tym idzie – przynieść większe korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczno-kulturowe dla zainteresowanych społeczności lokalnych i całej Europy.

Sprawozdanie zawiera opis i analizę odpowiedzi na pytania o to, jak, dlaczego, kiedy i gdzie nastąpił rozwój turystyki związanej z dziedzictwem przemysłowym i turystyki wiejskiej w Europie. Omówiono zagadnienia będące obecnie przedmiotem dyskusji w tych dziedzinach oraz zaproponowano sposoby, w jakie oba obszary działalności mogłyby się dalej rozwijać, stać się bardziej rentowne i zrównoważone, a co za tym idzie – przynieść większe korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczno-kulturowe dla zainteresowanych społeczności lokalnych i całej Europy.

Autorzy zewnętrzni

Bernard Lane, Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, the UK), Nick Davies (Institute of Transport and Tourism, the UK), Elisabeth Kastenholz, Joana Lima and Janusz Majewsjki