Zintegrowany system biletowy w dalekobieżnym transporcie pasażerskim

13-08-2012

W ekspertyzie podjęto temat zintegrowanego systemu biletowego w dalekobieżnym transporcie pasażerskim. Przedstawiono i oceniono wybrane praktyki w tej dziedzinie, co pozwoliło wyróżnić najistotniejsze wyzwania polityczne i techniczne związane z tego rodzaju usługą oraz sformułować zalecenia dotyczące dalszych działań UE w tym zakresie.

W ekspertyzie podjęto temat zintegrowanego systemu biletowego w dalekobieżnym transporcie pasażerskim. Przedstawiono i oceniono wybrane praktyki w tej dziedzinie, co pozwoliło wyróżnić najistotniejsze wyzwania polityczne i techniczne związane z tego rodzaju usługą oraz sformułować zalecenia dotyczące dalszych działań UE w tym zakresie.

Autorzy zewnętrzni

Silvia MAFFII, Alessio SITRAN, Marco BRAMBILLA and Angelo MARTINO (TRT Trasporti e Territorio) , Benedikt MANDEL and Oliver SCHNELL (MKmetric)