Salda operacyjne netto czyli zasada juste retour

19-02-2020

Operacyjne salda budżetowe są obliczane i publikowane co roku przez Komisję Europejską jako próba udokumentowania różnic między wkładem finansowym państw członkowskich do budżetu UE a wydatkami z budżetu UE na rzecz państw członkowskich. Operacyjne salda budżetowe są wysoce upolitycznioną koncepcją, charakteryzującą się poważnymi wadami. Obliczanie operacyjnych sald budżetowych ma charakter czysto księgowy. Najlepszym tego dowodem jest założenie dotyczące sumy zerowej właściwe dla koncepcji operacyjnych sald budżetowych, ponieważ dodatnie operacyjne saldo budżetowe jednego kraju siłą rzeczy musi być zrównoważone ujemnym operacyjnym saldem budżetowym o takiej samej wielkości w innym państwie członkowskim. Podejście takie jest oczywiście całkowitym zaprzeczeniem koncepcji budżetu UE jako systemu, który nie służy w pierwszej kolejności redystrybucji fiskalnej, lecz ma generować europejską wartość dodaną.

Operacyjne salda budżetowe są obliczane i publikowane co roku przez Komisję Europejską jako próba udokumentowania różnic między wkładem finansowym państw członkowskich do budżetu UE a wydatkami z budżetu UE na rzecz państw członkowskich. Operacyjne salda budżetowe są wysoce upolitycznioną koncepcją, charakteryzującą się poważnymi wadami. Obliczanie operacyjnych sald budżetowych ma charakter czysto księgowy. Najlepszym tego dowodem jest założenie dotyczące sumy zerowej właściwe dla koncepcji operacyjnych sald budżetowych, ponieważ dodatnie operacyjne saldo budżetowe jednego kraju siłą rzeczy musi być zrównoważone ujemnym operacyjnym saldem budżetowym o takiej samej wielkości w innym państwie członkowskim. Podejście takie jest oczywiście całkowitym zaprzeczeniem koncepcji budżetu UE jako systemu, który nie służy w pierwszej kolejności redystrybucji fiskalnej, lecz ma generować europejską wartość dodaną.

Autorzy zewnętrzni

Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati