TEMAT PRZEWODNI: Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy?

15-10-2014

Doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, a jego stanowi główną przeszkodę dla osób poszukujących pierwszej pracy. Wiele młodych osób wpada w błędne koło: nie mogą znaleźć pierwszej pracy, ponieważ nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Wykazano, że programy przyuczania do zawodu znacznie przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych, a ponadto to głównie dzięki nim w niektórych krajach europejskich bezrobocie młodzieży jest na niskim poziomie. Zarówno w komunikacie w sprawie nowego podejścia do edukacji, jak i w opublikowanym w 2013 r. komunikacie w sprawie bezrobocia osób młodych Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz światowej klasy kształcenia i szkolenia zawodowego mającego służyć podniesieniu jakości umiejętności zawodowych, a także na rzecz promowania uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym wysokiej jakości staży, przyuczania do zawodu i dwutorowych systemów kształcenia. Podobnie Parlament Europejski (PE), na wniosek Komisji Kultury i Edukacji (CULT), opublikował studium, w którym przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron dualnego systemu kształcenia oraz zbadano zmiany zachodzące w polityce krajów UE-28 w odniesieniu do wprowadzania lub usprawniania tego rodzaju uczenia się.

Doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, a jego stanowi główną przeszkodę dla osób poszukujących pierwszej pracy. Wiele młodych osób wpada w błędne koło: nie mogą znaleźć pierwszej pracy, ponieważ nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Wykazano, że programy przyuczania do zawodu znacznie przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych, a ponadto to głównie dzięki nim w niektórych krajach europejskich bezrobocie młodzieży jest na niskim poziomie. Zarówno w komunikacie w sprawie nowego podejścia do edukacji, jak i w opublikowanym w 2013 r. komunikacie w sprawie bezrobocia osób młodych Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz światowej klasy kształcenia i szkolenia zawodowego mającego służyć podniesieniu jakości umiejętności zawodowych, a także na rzecz promowania uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym wysokiej jakości staży, przyuczania do zawodu i dwutorowych systemów kształcenia. Podobnie Parlament Europejski (PE), na wniosek Komisji Kultury i Edukacji (CULT), opublikował studium, w którym przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron dualnego systemu kształcenia oraz zbadano zmiany zachodzące w polityce krajów UE-28 w odniesieniu do wprowadzania lub usprawniania tego rodzaju uczenia się.