Badanie dla Komisji Rolnictwa i rozwoju wsi – Rolnictwo i wspólna polityka rolna UE w Niderlandach

15-01-2016

Niniejsza analiza jest adresowana do posłów do Parlamentu Europejskiego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego odbywających wizytę w Niderlandach w marcu 2016 r. Dokument ten zawiera bardzo zwięzły przegląd kraju, opis sektora rolnego oraz szczegółowe informacje dotyczące wdrażania wspólnej polityki rolnej UE w latach 2014–2020. Niderlandy posiadają otwartą gospodarkę o wysokich dochodach opartą na wiedzy, która stopniowo przezwycięża przedłużającą się recesję. Jeśli chodzi o holenderski sektor rolny, głównym wyzwaniem w nadchodzących latach będzie pogodzenie ciągłego wzrostu produkcji rolnej i wydajności rolnictwa z ochroną środowiska naturalnego.

Niniejsza analiza jest adresowana do posłów do Parlamentu Europejskiego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego odbywających wizytę w Niderlandach w marcu 2016 r. Dokument ten zawiera bardzo zwięzły przegląd kraju, opis sektora rolnego oraz szczegółowe informacje dotyczące wdrażania wspólnej polityki rolnej UE w latach 2014–2020. Niderlandy posiadają otwartą gospodarkę o wysokich dochodach opartą na wiedzy, która stopniowo przezwycięża przedłużającą się recesję. Jeśli chodzi o holenderski sektor rolny, głównym wyzwaniem w nadchodzących latach będzie pogodzenie ciągłego wzrostu produkcji rolnej i wydajności rolnictwa z ochroną środowiska naturalnego.