Nauczanie nauczycieli: Stan i perspektywy szkolenia nauczycieli szkół podstawowych w Europie

15-07-2014

Niniejsze studium stanowi wkład w prace Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w zakresie jakości pracy nauczycieli szkół podstawowych w Europie. Poddano w nim ocenie stan kształcenia nauczycieli, wsparcia ułatwiającego im start w zawodzie i doskonalenia zawodowego w Europie z punktu widzenia poszczególnych nauczycieli i podmiotów kształcących nauczycieli. Przedstawiamy też informacje o zakresie, w jakim te podsystemy ciągłości kształcenia nauczycieli pomagają im radzić sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w klasach, oraz na poziomie szkoły i systemu oświaty. Sprawozdanie zawiera opis reform przedmiotowego sektora przeprowadzonych w odpowiedzi na wcześniejsze zalecenia. W końcowej części studium znalazły się zalecenia dotyczące sposobów dalszej poprawy jakości nauczania poprzez kształcenie nauczycieli.

Niniejsze studium stanowi wkład w prace Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w zakresie jakości pracy nauczycieli szkół podstawowych w Europie. Poddano w nim ocenie stan kształcenia nauczycieli, wsparcia ułatwiającego im start w zawodzie i doskonalenia zawodowego w Europie z punktu widzenia poszczególnych nauczycieli i podmiotów kształcących nauczycieli. Przedstawiamy też informacje o zakresie, w jakim te podsystemy ciągłości kształcenia nauczycieli pomagają im radzić sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w klasach, oraz na poziomie szkoły i systemu oświaty. Sprawozdanie zawiera opis reform przedmiotowego sektora przeprowadzonych w odpowiedzi na wcześniejsze zalecenia. W końcowej części studium znalazły się zalecenia dotyczące sposobów dalszej poprawy jakości nauczania poprzez kształcenie nauczycieli.

Autorzy zewnętrzni

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)