Rola miast w polityce spójności na lata 2014–2020

14-08-2014

Regiony miejskie mają istotny wpływ na rozwój regionalny. W okresie programowania 2007–2013 główny wkład ze strony miast i obszarów miejskich dotyczył poziomu projektów. W okresie programowania 2014–2020 w ramach polityki spójności zwiększa się rolę obszarów miejskich. W praktyce wydaje się jednak, że miasta nadal odgrywają podobną rolę. Ponieważ faza programowania dobiega końca, dalszy wpływ na kształt nowych programów jest obecnie ograniczony. Kolejną szansą na zaangażowanie miast będzie ich udział w partnerstwach w trakcie okresu programowania.

Regiony miejskie mają istotny wpływ na rozwój regionalny. W okresie programowania 2007–2013 główny wkład ze strony miast i obszarów miejskich dotyczył poziomu projektów. W okresie programowania 2014–2020 w ramach polityki spójności zwiększa się rolę obszarów miejskich. W praktyce wydaje się jednak, że miasta nadal odgrywają podobną rolę. Ponieważ faza programowania dobiega końca, dalszy wpływ na kształt nowych programów jest obecnie ograniczony. Kolejną szansą na zaangażowanie miast będzie ich udział w partnerstwach w trakcie okresu programowania.