Towarowy transport drogowy: dlaczego nadawcy w UE wolą ciężarówki od pociągów

16-03-2015

W niniejszym dokumencie przeanalizowano czynniki wpływające na wybór środka transportu przez nadawców w UE, zwracając uwagę na to, dlaczego często wolą oni transport drogowy od kolejowego. Opierając się na analizie długofalowych tendencji w transporcie towarowym, na szeregu krajowych badań sytuacyjnych (Niemcy, Polska, Francja, Włochy i Hiszpania) oraz na wywiadach z podmiotami branżowymi, zbadano główne podstawowe czynniki decydujące o wyborze środka transportu. W części podsumowującej przedstawiono zalecenia dotyczące kluczowych elementów skutecznej strategii mającej na celu motywowanie do korzystania z transportu kolejowego, na podstawie wcześniejszych doświadczeń zdobytych w tym obszarze polityki.

W niniejszym dokumencie przeanalizowano czynniki wpływające na wybór środka transportu przez nadawców w UE, zwracając uwagę na to, dlaczego często wolą oni transport drogowy od kolejowego. Opierając się na analizie długofalowych tendencji w transporcie towarowym, na szeregu krajowych badań sytuacyjnych (Niemcy, Polska, Francja, Włochy i Hiszpania) oraz na wywiadach z podmiotami branżowymi, zbadano główne podstawowe czynniki decydujące o wyborze środka transportu. W części podsumowującej przedstawiono zalecenia dotyczące kluczowych elementów skutecznej strategii mającej na celu motywowanie do korzystania z transportu kolejowego, na podstawie wcześniejszych doświadczeń zdobytych w tym obszarze polityki.

Autorzy zewnętrzni

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra