Udział transportu towarowego do i z portów UE

16-03-2015

Niniejsze badanie dotyczy udziału ruchu portowego w UE w działalności przewozowej. Zestawiono w nim dane dotyczące ruchu portowego i jego cechy, a także omówiono różne rodzaje transportu w połączeniach między portami a miejscami przeznaczenia towarów, w tym przeładunek, żeglugę morską bliskiego zasięgu i porty śródlądowe. Badanie zawiera ocenę postępów w realizacji celów polityki w zakresie zmiany transportu drogowego na alternatywne rodzaje transportu.

Niniejsze badanie dotyczy udziału ruchu portowego w UE w działalności przewozowej. Zestawiono w nim dane dotyczące ruchu portowego i jego cechy, a także omówiono różne rodzaje transportu w połączeniach między portami a miejscami przeznaczenia towarów, w tym przeładunek, żeglugę morską bliskiego zasięgu i porty śródlądowe. Badanie zawiera ocenę postępów w realizacji celów polityki w zakresie zmiany transportu drogowego na alternatywne rodzaje transportu.