Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020

16-02-2015

Celem tego studium jest ocena rozwoju i wdrażania strategicznej integralności polityki spójności w okresie 2014-2020. W oparciu o analizę dokumentacji oraz wywiady z organami państw członkowskich w studium wykazano, że nastąpiła ogólna poprawa w porównaniu z ubiegłym okresem, lecz podkreślono również szereg wyzwań na szczeblu unijnym i krajowym, które wiążą się z zapewnieniem podejścia opartego na strategicznej spójności między różnymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz z innymi dziedzinami polityki UE.

Celem tego studium jest ocena rozwoju i wdrażania strategicznej integralności polityki spójności w okresie 2014-2020. W oparciu o analizę dokumentacji oraz wywiady z organami państw członkowskich w studium wykazano, że nastąpiła ogólna poprawa w porównaniu z ubiegłym okresem, lecz podkreślono również szereg wyzwań na szczeblu unijnym i krajowym, które wiążą się z zapewnieniem podejścia opartego na strategicznej spójności między różnymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz z innymi dziedzinami polityki UE.