Badanie dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Interakcje między działaniami zewnętrznymi UE a wspólną polityką rolną

07-07-2016

Działania zewnętrzne UE mają silny wpływ na WPR. Poszczególne etapy rozszerzenia oraz polityka handlowa faworyzująca kraje sąsiadujące zarówno na wschodzie, jak i na południu, jak również byłe kolonie, odcisnęły swoje piętno. Największy wpływ mają jednak naciski wewnętrzne za pośrednictwem GATT/WTO. Obecne naciski wynikają z nowej generacji umów o wolnym handlu, potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa oraz wymaganej odpowiedzi na Brexit.

Działania zewnętrzne UE mają silny wpływ na WPR. Poszczególne etapy rozszerzenia oraz polityka handlowa faworyzująca kraje sąsiadujące zarówno na wschodzie, jak i na południu, jak również byłe kolonie, odcisnęły swoje piętno. Największy wpływ mają jednak naciski wewnętrzne za pośrednictwem GATT/WTO. Obecne naciski wynikają z nowej generacji umów o wolnym handlu, potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa oraz wymaganej odpowiedzi na Brexit.