Ochrona socjalna pracowników w gospodarce platformowej

07-12-2017

Przedmiotem niniejszego badania jest ochrona socjalna osób zatrudnionych w gospodarce platformowej – badanie zostało opracowane na wniosek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Obejmuje ono przegląd literatury i wcześniejszych badań w zakresie gospodarki platformowej, a jego celem jest zdefiniowanie gospodarki platformowej i opracowanie typologii umożliwiającej zrozumienie jej charakteru. Na podstawie 50 wywiadów z zainteresowanymi podmiotami, którzy są ekspertami w tej dziedzinie i pochodzą z ośmiu krajów Europy, oraz ankiety przeprowadzonej wśród 1 200 osób zatrudnionych w gospodarce platformowej w badaniu omówiono rozwój tej gospodarki i czynniki stanowiące o jej funkcjonowaniu, a także korzyści I wyzwania dla osób w niej zatrudnionych. Oprócz tego dokonano przekrojowej analizy poszczególnych kwestii normatywnych, które należy wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu wyzwań w zakresie ochrony socjalnej osób zatrudnionych w gospodarce platformowej z prawnego punktu widzenia. Ponadto badanie zawiera wnioski i zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony socjalnej osobom zatrudnionym w tym rozwijającym się sektorze gospodarki.

Przedmiotem niniejszego badania jest ochrona socjalna osób zatrudnionych w gospodarce platformowej – badanie zostało opracowane na wniosek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Obejmuje ono przegląd literatury i wcześniejszych badań w zakresie gospodarki platformowej, a jego celem jest zdefiniowanie gospodarki platformowej i opracowanie typologii umożliwiającej zrozumienie jej charakteru. Na podstawie 50 wywiadów z zainteresowanymi podmiotami, którzy są ekspertami w tej dziedzinie i pochodzą z ośmiu krajów Europy, oraz ankiety przeprowadzonej wśród 1 200 osób zatrudnionych w gospodarce platformowej w badaniu omówiono rozwój tej gospodarki i czynniki stanowiące o jej funkcjonowaniu, a także korzyści I wyzwania dla osób w niej zatrudnionych. Oprócz tego dokonano przekrojowej analizy poszczególnych kwestii normatywnych, które należy wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu wyzwań w zakresie ochrony socjalnej osób zatrudnionych w gospodarce platformowej z prawnego punktu widzenia. Ponadto badanie zawiera wnioski i zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony socjalnej osobom zatrudnionym w tym rozwijającym się sektorze gospodarki.

Autorzy zewnętrzni

Chris FORDE, Mark STUART, Simon JOYCE, Liz OLIVER, Danat VALIZADE, Gabriella ALBERTI, Kate HARDY, Vera TRAPPMANN, Charles UMNEY, Calum CARSON, Centre for Employment Relations Innovation and Change (CERIC), University of Leeds, UK; Justyna KATJA, Gabriela YORDANOVA