Zapewnić tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dzięki unijnym programom finansowania: Jak lepiej włączyć najlepsze praktyki programu „Horyzont 2020” do innych programów (EFS, gwarancja dla młodzieży, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji)?

15-05-2018

This study examines four EU funds and programmes in how they support job creation and quality employment. It also assesses the methodologies and indicators used to measure job quality and it identifies lessons and recommendations to improve current practices.

This study examines four EU funds and programmes in how they support job creation and quality employment. It also assesses the methodologies and indicators used to measure job quality and it identifies lessons and recommendations to improve current practices.

Autorzy zewnętrzni

Ms Joanna HOFMAN (RAND Europe) Mr Matteo BARBERI (RAND Europe) Ms Milda BUTKUTE (RAND Europe) Mr Dovydas CATURIANAS (PPMI Group) Mr Martin SACHER (Institute of Political Science, Université du Luxembourg) Dr Sashka DIMOVA (RAND Europe) Ms Katherine STEWART (RAND Europe)