„Kreatywna Europa” – w kierunku następnej generacji programu

12-06-2018

„Kreatywna Europa” jest wyjątkowym programem europejskim, dostosowanym do potrzeb sektora kultury i sektora kreatywnego. To główny program przyczyniający się do osiągania celów polityki kulturalnej UE. Program ten został ukierunkowany na właściwe priorytety, ale ze względu na skromny budżet nie wywiera on znaczącego wpływu. W sprawozdaniu przedstawiono zalecenia dotyczące stworzenia w przyszłości bardziej ambitnego programu, który będzie odzwierciedlał bogactwo różnorodności kulturowej Europy.

„Kreatywna Europa” jest wyjątkowym programem europejskim, dostosowanym do potrzeb sektora kultury i sektora kreatywnego. To główny program przyczyniający się do osiągania celów polityki kulturalnej UE. Program ten został ukierunkowany na właściwe priorytety, ale ze względu na skromny budżet nie wywiera on znaczącego wpływu. W sprawozdaniu przedstawiono zalecenia dotyczące stworzenia w przyszłości bardziej ambitnego programu, który będzie odzwierciedlał bogactwo różnorodności kulturowej Europy.