Opracowanie dla komisji REGI – Odpowiedź polityki spójności na pandemię COVID-19

29-10-2020

Niniejszy dokument jest streszczeniem opracowania dotyczącego odpowiedzi polityki spójności na pandemię COVID-19. Pełne badanie w języku angielskim można pobrać pod adresem https://bit.ly/3dGFVKD

Niniejszy dokument jest streszczeniem opracowania dotyczącego odpowiedzi polityki spójności na pandemię COVID-19. Pełne badanie w języku angielskim można pobrać pod adresem https://bit.ly/3dGFVKD