Bezpieczeństwo dziennikarzy i zwalczanie korupcji w UE

15-07-2020

Dziennikarstwo i dziennikarze stają w obliczu coraz większej liczby zagrożeń, w tym przemocy i nękania, nadużywania przeciwko nim przepisów o zniesławieniu i innych oraz środków ograniczających wolność informacji i wypowiedzi przyjętych w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19. Państwa muszą zapewnić dziennikarzom bezpieczne i sprzyjające warunki, aby mogli pełnić swoją publiczną funkcję strażniczą. W badaniu zleconym przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przeanalizowano ogólny efekt mrożący przestępstw i gróźb wobec dziennikarzy oraz zbadano różne środki regulacyjne i inne służące przeciwdziałaniu takim groźbom i przestępstwom.

Dziennikarstwo i dziennikarze stają w obliczu coraz większej liczby zagrożeń, w tym przemocy i nękania, nadużywania przeciwko nim przepisów o zniesławieniu i innych oraz środków ograniczających wolność informacji i wypowiedzi przyjętych w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19. Państwa muszą zapewnić dziennikarzom bezpieczne i sprzyjające warunki, aby mogli pełnić swoją publiczną funkcję strażniczą. W badaniu zleconym przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przeanalizowano ogólny efekt mrożący przestępstw i gróźb wobec dziennikarzy oraz zbadano różne środki regulacyjne i inne służące przeciwdziałaniu takim groźbom i przestępstwom.