Międzyrządowe procedury decyzyjne

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak również w szeregu innych obszarów – takich jak wzmocniona współpraca, niektóre mianowania i rewizja traktatów – procedura podejmowania decyzji różni się od procesu decyzyjnego przeważającego w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dominującą cechą tych obszarów jest silniejszy aspekt współpracy międzyrządowej. Wyzwanie w postaci kryzysu związanego z długiem publicznym przyczyniło się do wzmożonego stosowania takich mechanizmów podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie europejskiego zarządzania gospodarczego.