Wewnętrzny rynek energii

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

W celu ujednolicenia i liberalizacji wewnętrznego rynku energii w UE w latach 1996–2009 przyjęto trzy kolejne pakiety środków ustawodawczych, dotyczące dostępu do rynku, jego przejrzystości i regulacji, ochrony konsumentów, wspierania połączeń międzysystemowych i odpowiedniego poziomu dostaw. Dzięki tym środkom nowi dostawcy gazu i energii elektrycznej mogą wejść na rynki państw członkowskich, a konsumenci przemysłowi i gospodarstwa domowe mogą swobodnie wybierać swojego dostawcę. Inne dziedziny polityki UE związane z wewnętrznym rynkiem energii obejmują bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, a także rozwój transeuropejskich sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu.