Energia jądrowa

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Elektrownie jądrowe wytwarzają obecnie prawie jedną trzecią energii elektrycznej i 14 % energii zużywanej w UE. Energia jądrowa stanowi niskoemisyjną alternatywę dla paliw kopalnych i jest zasadniczym składnikiem koszyka energetycznego wielu państw członkowskich. Katastrofy, do jakich doszło w 1986 r. w Czarnobylu i w 2011 r. w Fukushimie, sprawiły jednak, że energia jądrowa budzi obecnie wiele kontrowersji. Decyzja Niemiec o stopniowym wycofaniu się z użytkowania energii jądrowej do 2020 r., jak również tymczasowe zamknięcie dwóch belgijskich reaktorów po tym, jak w zeszłym roku odkryto pęknięcia na zbiornikach ich reaktorów, zwiększyło naciski, aby odejść od energii jądrowej w Europie. Niemniej jednak to państwa członkowskie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za decyzję o wykorzystywaniu bądź niewykorzystywaniu energii jądrowej. Mimo to na szczeblu UE podejmuje się coraz więcej działań, aby poprawić normy w zakresie bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych oraz zagwarantować bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i ich bezpieczne unieszkodliwianie.