Rynek wewnętrzny: zasady ogólne

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Rynek wewnętrzny to przestrzeń dobrobytu i wolności, zapewniająca dostęp do towarów, usług, zatrudnienia, możliwości biznesowych i bogactwa kulturowego. Dalsze pogłębianie jednolitego rynku – co mogłoby przynieść znaczne korzyści unijnym konsumentom i przedsiębiorstwom – wymaga nieustających działań. W szczególności jednolity rynek cyfrowy otwiera nowe możliwości pobudzenia gospodarki (poprzez handel elektroniczny), a jednocześnie ograniczenia biurokracji (dzięki administracji elektronicznej i cyfryzacji usług publicznych). Pomimo tych znacznych postępów w kierunku jednolitego rynku (cyfrowego) nadal istnieją wyzwania. Pandemia COVID-19 spowodowała, że ponownie pojawiły się pewne przeszkody dla czterech swobód (swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób).