Kwalifikacje zawodowe w żegludze śródlądowej

W skrócie 08-11-2017

W ramach działań mających na celu ograniczenie emisji w sektorze transportu UE pragnie doprowadzić do lepszego wykorzystania żeglugi śródlądowej. Wymaga to rozwiązania problemu ograniczonej mobilności siły roboczej i braku wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze. Celem proponowanej dyrektywy jest ustanowienie jednego systemu kwalifikacji, którego podstawą byłyby kompetencje i który miałby zastosowanie do pracowników na wszystkich śródlądowych drogach wodnych w UE. Ostatecznie nowe przepisy mają doprowadzić do uatrakcyjnienia miejsc pracy w żegludze śródlądowej. Parlament zamierza przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas listopadowego posiedzenia plenarnego.